prochazka_cj291wf8

About ODS Chabry

This author has not yet filled in any details.
So far ODS Chabry has created 28 blog entries.

Výzva k rezignaci

Ing. Barbora Floriánová

Starostka MČ – Dolní Chabry

V Praze dne 30. 5. 2019

Vážená paní starostko,

navazujeme na koaliční jednání dne 14.5.2019 a na naše společná jednání ze dne 16.5.2019 a 22.5.2019, na kterých jsme Vám opakovaně sdělili naše zásadní výhrady ve věci soustavného porušování povinností při výkonu funkce starostky městské části Dolní Chabry a současně Vás vyzvali k přijetí osobní odpovědnosti.

Jelikož jste k dnešnímu dni na tyto výzvy zastupitelů nikterak nereagovala a nadále je ohrožována vážnost funkce starosty a důvěryhodnost Úřadu, jsme nuceni Vám opětovně sdělit následující skutečnosti.

Předně chceme uvést, abychom znovu nerozepisovali Vaše jednotlivá pochybení a neoprávněné zásahy do procesů správy Úřadu, že se plně ztotožňujeme s výtkami našich koaličních partnerů – zastupitelů z Volby pro Chabry uvedenými ve výzvě, která Vám byla zaslána dne 15.5.2019.

Dále jsme nuceni konstatovat, že jste podle našeho názoru výrazně změnila svoje chování a politické postoje deklarované před volbami a po volbách, čímž jste nenaplnila naše očekávání, a zejména očekávání našich voličů. Soustavnými neoprávněnými zásahy do Úřadu a nerespektováním pravomocí ostatních členů Rady MČ a zaměstnanců Úřadu jste vážně porušila „principy dobré veřejné správy“.

Naši důvěru jste ztratila také proto, že jste se jako nominantka Občanské demokratické strany zavázala, že Vaše úkony budou v souladu s naším programem a zásadní politické postoje budou před jejich prezentací konzultovány s vedením strany. To se bohužel nedělo a převážně jste jednala na vlastní pěst a proti zájmům, které reprezentujeme. Několikrát jsme Vás upozorňovali, že k zásadním jednáním je nutné mít pověření RMČ nebo ZMČ. Tuto základní povinnost jste opakovaně porušovala a bohužel včasným neplněním úkolů, ke kterým jste byla pověřena, jste nedostatečně hájila zájmy naší MČ a občanů.

Vaše působení v úřadu a jednání, kterého jste se dopustila, vážně poškozuje dobrou pověst městské části Dolní Chabry, ODS i našeho koaličního partnera VpCh a je v rozporu se zájmy našich občanů a voličů, které reprezentujeme. Mandát, který nám díky jejich důvěře vznikl, se musí řídit jejich vůlí a my v roli zastupitelů a radních máme být pouhými vykonavateli této vůle.

Jelikož pochybení, porušování, obcházení či nerespektování pravidel a našich vzájemných dohod jsou velmi závažná, jsme nuceni Vás opětovně vyzvat k rezignaci na funkci starostky a na nejbližším zasedání ZMČ k podání rezignace na mandát člena zastupitelstva.

S pozdravem

JUDr. Milan Golas                                        Ing. Miloslav Pexa

Předseda MS ODS Dolní Chabry              místopředseda MS ODS Dolní Chabry

Autor: |2019-06-05T19:19:05+02:004. 6. 2019|Žádný komentář

Ustavující zasedání Zastupitelstva

Na včerejším ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Dolní Chabry byla zvolena starostkou Ing. Barbora Floriánová (ODS a Nezávislí), která střídá v čele naší městské části Miroslava Malinu, jenž zastával úřad osm let, plná dvě volební období.

Dále byli zvoleni dva neuvolnění místostarostové Jan Vokurka (VPCh) a JUDr. Milan Golas (ODS). Radu doplní dvojce JUDr. Petr Malý a Martin Knížek, oba z VPCh.

Dle programu byly povinně zřízeny výbory Finanční a Kontrolní. Finanční výbor je pod vedením Ing. Miloslava Pexy a členové jsou: Miroslav Malina, Ing. Jakub Valchář, Bc. Jan Jiroušek a Ing. Alena Hájíčková. Kotrolní výbor povede Stanislav Vyšín a členové jsou Ing. Josef Doležal, Hana Francová, Martin Knížek a Zdeněk Šír.

Všem zvoleným gratulujeme a paní starostce přejeme hodně úspěchů v její práci pro Dolní Chabry. 

Plné znění koaliční smlouvy.

Autor: |2018-11-03T23:17:39+02:001. 11. 2018|Žádný komentář

Výsledky povolebního vyjednávání

Vážení Chaberáci,

dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích jednání o povolební spolupráci. Občanská demokratická strana s ohledem na dosažené volební výsledky    vyvinula maximální snahu o usmíření zbývajících uskupení. Proto jsme navrhli v návaznosti na blízkost našich programů ostatním dvěma uskupením společnou účast na správě naší městské části. V našem programu jsme výslovně uvedli, že ne vše, co se v Chabrech udělalo, je špatně. Chceme pracovat a spolupracovat. Nebudeme politikařit, ale naopak se budeme vždy snažit nalézt co největší shodu.  S ohledem na skutečnost, že náš návrh na trojkoaliční uspořádání nebyl nakonec akceptován, byli jsme nuceni hledat jinou variantu s cílem dosažení demokraticky zvolené většiny. Po dalším kole jednání s oběma uskupeními a s přihlédnutím ke všem aspektům těchto jednání, názoru členské základny ODS a Nezávislých kandidátů, bylo nakonec jednomyslně zvoleno většinové uspořádání s Volbou pro Chabry. Toto rozhodnutí se opírá především o hodnotové ukotvení Občanské demokratické strany, přináší změnu otevřenosti politiky vůči občanům a také znamená možnost naplnění předvolebního slibu a nabídce rozumné alternativy pro Dolní Chabry a jejich tradice i budoucnost.

Milan Golas

Autor: |2018-10-17T23:10:51+02:0015. 10. 2018|Žádný komentář

První zprávy z povolebního jednání

Milí Chabráci,

abych předešla spekulacím, chtěla bych Vás informovat, že jsme tento týden zahájili jednání o finální podobě naší radnice.

Nabídka z naší strany, tedy zvolených zastupitelů za ODS A NEZÁVISLÍ pro ostatní dva subjekty je stejná, jaká je celá naše filosofie, kampaň, naše směřování a zejména moje mnohaletá snaha v rámci zastupitelstva i celých Dolních Chaber.

Domníváme se, že pro budoucnost Chaber by bylo nejlepší, aby zastupitelstvo pracovalo jako celek – aby se na rozhodování podíleli všechny tři zvolené subjekty, které by měli mít tedy zastoupení i v Radě. Naše nabídka nerozděluje, ale snaží se stmelovat znepřátelené subjekty a překonat rozpory, které zde v posledních letech vznikly. Navrhujeme poctivé řešení, kterého jsme se snažili dovolat už dříve. A i přes nelehkou pozici jsme ochotni toto řešení zaštítit.
Možná Vás tato nabídka překvapí, ale domníváme se, že je to návrh, který opravdu vyžaduje respekt a poctivou spolupráci všech. Zůstáváme tím, kým jsme byli celou dobu. Pro klid v Chabrech, který je pro nás zásadní, jsme se rozhodli vydat první poctivou vstřícnou ruku pro společnou práci všech, kdo o to opravdu stojí. Naši nabídku jsme předložili oběma ostatním subjektům:
Navrhujeme, aby všechna uskupení nabídla své kandidáty jak do Rady, tak do finančního i kontrolního výboru, i do komisí. Konkrétní složení orgánů by bylo předmětem dalších jednání. Navrhujeme opravdu zásadní změnu. Změnu, kterou vidím jako zásadní krok směrem k fungujícím Chabrům, bez útoků. Chci, aby nastoupila konstruktivní spolupráce a opravdová snaha pečovat o Chabry.
Náš návrh jsme včera a dnes přednesli jak spolku 18400.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY, tak Volbě pro Chabry. O všem se budeme radit a přemýšlet dál, a budeme pokračovat ve vzájemných jednáních.

Barbora Floriánová

Autor: |2018-10-09T22:34:20+02:009. 10. 2018|Žádný komentář

Výstavba za školou

Dolní Chabry se v poslední době hodně mění.
Každý krok výstavby je třeba velmi pečlivě ji projednat a zhodnotit s ohledem na dlouhodobý plán pro rozvoj celé místní oblasti. Tak, aby se tu dobře žilo jak stávajícím, tak novým obyvatelům. Věřím, že konstruktivní a transparentní jednání všech subjektů povedou ke zdárnému výsledku a nalezení optimálního řešení.

Co nás pálí v Dolních Chabrech – Koncepce kvalitní výstavby za školou

Dolní Chabry se v poslední době hodně mění. Každý krok výstavby je třeba velmi pečlivě ji projednat a zhodnotit s ohledem na dlouhodobý plán pro rozvoj celé místní oblasti. Tak, aby se tu dobře žilo jak stávajícím, tak novým obyvatelům. Věřím, že konstruktivní a transparentní jednání všech subjektů povedou ke zdárnému výsledku a nalezení optimálního řešení.

Zveřejnil(a) Barbora Floriánová dne Středa 26. září 2018

Autor: |2018-09-29T23:22:00+02:0029. 9. 2018|Žádný komentář

Chodník do Čimic

Když jsem se poprvé zúčastnila jednání chaberského zastupitelstva, ještě jako divák v roce 2006, bylo to právě kvůli chodníku do Čimic (a také kvůli tehdy ještě neexistujícímu zrcadlu na křižovatce). Myslela jsem, že to je vcelku snadný a jednoznačný problém k vyřešení. Po mých nesčetných urgencích, mailech, jednání s Ropidem, dotazech na každém zastupitelstvu za posledních 8 let, chodík stále není..

Co más pálí v Dolních Chabrech – Chodník do Čimic

Když jsem se poprvé zúčastnila jednání chaberského zastupitelstva, ještě jako divák v roce 2006, bylo to právě kvůli chodníku do Čimic (a také kvůli tehdy ještě neexistujícímu zrcadlu na křižovatce). Myslela jsem, že to je vcelku snadný a jednoznačný problém k vyřešení. Po mých nesčetných urgencích, mailech, jednání s Ropidem, dotazech na každém zastupitelstvu za posledních 8 let, chodík stále není..

Zveřejnil(a) Barbora Floriánová dne Neděle 23. září 2018

Autor: |2018-09-25T15:36:56+02:0025. 9. 2018|Žádný komentář

Okruh

Pražský okruh je téma, které řeší celá Praha. Pro nás, v Chabrech je to ale věc výjimečně zásadní. Jsem dlouhodobým razatním odpůrcem jižní varianty a veškerým úsilím bojuji za její alternativy, které se naštěstí jeví stále nadějnější!

Co más pálí v Dolních Chabrech – Okruh

Pražský okruh je téma, které řeší celá Praha. Pro nás, v Chabrech je to ale věc výjimečně zásadní. Jsem dlouhodobým razatním odpůrcem jižní varianty a veškerým úsilím bojuji za její alternativy, které se naštěstí jeví stále nadějnější!

Zveřejnil(a) Barbora Floriánová dne Pátek 21. září 2018

Autor: |2018-09-25T15:35:05+02:0025. 9. 2018|Žádný komentář

Kauza pozemku manželů Vomáčkových

Manželé Vomáčkovi nabídli část pozemku Chabrům již před 13 lety a jejich žádosti náš tehdejší úřad vyhověl. Administrativní chybou museli žádost nyní znovu opakovat a byli nepochopitelně odmítnuti – stali se smutnou obětí hádek a naschválů obou místních sdružení. Článek o projednávání této kauzy na magistrátu mi i „nezávislá“ 18400 opakovaně odmítla zveřejnit. S Vomáčkovými bojujeme dál, naštěstí i s podporou odborníků, a doufáme ve zdravý rozum a zdravou politickou scénu.

Co nás pálí v Dolních Chabrech – kauza pozemku manželů Vomáčkových

Manželé Vomáčkovi nabídli část pozemku Chabrům již před 13 lety a jejich žádosti náš tehdejší úřad vyhověl. Administrativní chybou museli žádost nyní znovu opakovat a byli nepochopitelně odmítnuti – stali se smutnou obětí hádek a naschválů obou místních sdružení. Článek o projednávání této kauzy na magistrátu mi i "nezávislá" 18400 opakovaně odmítla zveřejnit. S Vomáčkovými bojujeme dál, naštěstí i s podporou odborníků, a doufáme ve zdravý rozum a zdravou politickou scénu.

Zveřejnil(a) Barbora Floriánová dne Pondělí 17. září 2018

Autor: |2018-09-25T15:33:45+02:0025. 9. 2018|Žádný komentář

Beranovka

Kauza komunikace Beranovky je horké téma Dolních Chaber i letošních voleb. Bojuji za zachování klidné Beranovky od roku 2017 a získala jsem ve věci podporu napříč magistrátem. A chci za Beranovku bez aut bojovat dál. Dejte mi hlas, ať mohu pokračovat ve své práci pro Chabry.

Co más pálí v DolníCh Chabrech – Beranovka

Kauza komunikace Beranovky je horké téma Dolních Chaber i letošních voleb. Bojuji za zachování klidné Beranovky od roku 2017 a získala jsem ve věci podporu napříč magistrátem. A chci za Beranovku bez aut bojovat dál. Dejte mi hlas, ať mohu pokračovat ve své práci pro Chabry.

Zveřejnil(a) Barbora Floriánová dne Čtvrtek 13. září 2018

Autor: |2018-09-25T15:31:43+02:0025. 9. 2018|Žádný komentář