Na včerejším ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Dolní Chabry byla zvolena starostkou Ing. Barbora Floriánová (ODS a Nezávislí), která střídá v čele naší městské části Miroslava Malinu, jenž zastával úřad osm let, plná dvě volební období.

Dále byli zvoleni dva neuvolnění místostarostové Jan Vokurka (VPCh) a JUDr. Milan Golas (ODS). Radu doplní dvojce JUDr. Petr Malý a Martin Knížek, oba z VPCh.

Dle programu byly povinně zřízeny výbory Finanční a Kontrolní. Finanční výbor je pod vedením Ing. Miloslava Pexy a členové jsou: Miroslav Malina, Ing. Jakub Valchář, Bc. Jan Jiroušek a Ing. Alena Hájíčková. Kotrolní výbor povede Stanislav Vyšín a členové jsou Ing. Josef Doležal, Hana Francová, Martin Knížek a Zdeněk Šír.

Všem zvoleným gratulujeme a paní starostce přejeme hodně úspěchů v její práci pro Dolní Chabry. 

Plné znění koaliční smlouvy.