Vážení Chaberáci,

dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích jednání o povolební spolupráci. Občanská demokratická strana s ohledem na dosažené volební výsledky    vyvinula maximální snahu o usmíření zbývajících uskupení. Proto jsme navrhli v návaznosti na blízkost našich programů ostatním dvěma uskupením společnou účast na správě naší městské části. V našem programu jsme výslovně uvedli, že ne vše, co se v Chabrech udělalo, je špatně. Chceme pracovat a spolupracovat. Nebudeme politikařit, ale naopak se budeme vždy snažit nalézt co největší shodu.  S ohledem na skutečnost, že náš návrh na trojkoaliční uspořádání nebyl nakonec akceptován, byli jsme nuceni hledat jinou variantu s cílem dosažení demokraticky zvolené většiny. Po dalším kole jednání s oběma uskupeními a s přihlédnutím ke všem aspektům těchto jednání, názoru členské základny ODS a Nezávislých kandidátů, bylo nakonec jednomyslně zvoleno většinové uspořádání s Volbou pro Chabry. Toto rozhodnutí se opírá především o hodnotové ukotvení Občanské demokratické strany, přináší změnu otevřenosti politiky vůči občanům a také znamená možnost naplnění předvolebního slibu a nabídce rozumné alternativy pro Dolní Chabry a jejich tradice i budoucnost.

Milan Golas