Jednání o připomínkách je zásadní událost tohoto léta, protože se jedná o zásadní budoucnost Dolních Chaber.

Ale není o čem psát dlouze. Zasedání zastupitelstva MČ Praha -Dolní Chabry bylo vlastně poměrně krátké. Když došlo na jednání o Metropolitním plánu, což byl hlavní důvod našeho jednání, bylo představeno 14 připomínek, které podává naše městská část, které byly zastupitelům oficiálně rozeslány den předtím.
Připomínky považuji obecně za velmi dobré, nicméně některé by si zasloužily širší diskuzi – tramvaj v Ústecké ulici, umístění parku, zarovnání pozemku – to jsou opravdu velmi důležité změny pro Dolní Chabry. Bylo na místě i zvážení dalších možných připomínek, uzávěrka jejich odeslání je až 26.7.2018, takže bylo možné ještě něco případně dodat či pozměnit. Bohužel dle Jednacího řádu našeho ZMČ zastupitelé po vyčerpání dvou přihlášení neměli možnost se dále vyjadřovat k připomínkám, což při počtu 14 připomínek skončilo prakticky u jednoho bodu.
Návrh, zda bychom toto pravidlo mohli pro dobro jednání uvolnit na větší počet příspěvků do diskuze, hlasováním neprošel.

Překvapivý byl i poslední bod jednání na závěr, o kterém jsme se dozvěděli až přímo na místě – schválení žádosti o úvěr na 15 milionů na školu, tedy vlastně dluh pro nové zastupitelstvo, ke kterému nemáme další informace.
Toť tedy z překvapivě krátkého letního zastupitelstva, kde se jednalo o budoucnosti Dolních Chaber.

Vaše Barbora Floriánová