Třináct let stará kauza pozemku manželů Vomáčkových: nabídli Dolním Chabrům pozemek a MČ o něj nestojí! Nevěříte? Ani já nechtěla. 

Dne 14.6.2018 byla na zastupitelstvu magistrátu projednávána kauza manželů Vomáčkových, kteří Dolním Chabrům nabízejí několikahektarový pozemek zcela pro potřeby naší městské části. Na zbytku o stejné velikosti chtějí realizovat malebnou výstavbu domů a další infrastruktury. Tato nabídka je 13 let stará a naše současné zastupitelstvo jí nepodpořilo. Byla jsem na jednání magistrátu s paní Vomáčkovou až do půl druhé ráno, kdy bod přišel na řadu. Ano, můj projev nese stopy únavy a reaguje i na vyhrocenou atmosféru z jednání o předchozích bodech, ale myšlenka snad zůstala zachována.

Úryvek ze stenozápisu ze zasedání ZHMP ze dne 14.6.2018, podnět č. 65/2017, jednání o pozemku manželů Vomáčkových, vystoupení Barbory Floriánové

Ing. Barbora Floriánová: Dobrý večer, jsem  Vomáčkových, místních patriotů, kteří se rozhodli, že odmítnou nabídky developerů a na svém vlastním pozemku, resp. na jeho 2/3 (nyní již polovina, pozn. autorky), postaví vlastní projekt. Ten projekt je v příloze mailu, který jsem poslala. Teď ho tady nevidím. Tam byla příloha, kde bylo vidět, kde bude zástavba a kde bude poslední třetina, která je zajímavá tím, že ji manželé Vomáčkovi nabídli naší městské části, abychom si na ni postavili, cokoli budeme chtít podle naší potřeby.

To, co říkala kolegyně, platí v určitém ohledu i na naší městskou část. My totiž nevlastníme téměř žádné vlastní pozemky, jsme obklopeni poli, kde běhá spousta srnek a zajíců, ale my na ta pole nemůžeme chodit. Potom je tam taky Ďáblický háj, Čimický háj, který opticky vytváří zeleň, ale je plný bezdomovců, aspoň v okrajových částech, takže také to není přímo rekreační zóna ideál, a my nemáme vlastně žádný park, nemáme žádné sportoviště běžného sportovního klubu, už nemáme žádný prostor pro výstavbu hřiště pro děti.

Je to 13 let starý projekt. Naše městská část se změnou souhlasila v roce 2005, znovu v roce 2013, teď jsou tam vnitřní neshody, takže mlčí. A já chápu všechny výhrady odborníků, chápu, že to je v rozporu s ideou Metropolitního plánu jako takovou, ale my jsme okrajová městská část, jsou tam jiné principy.

Princip, který je teď, je ten, že my něco potřebujeme jako městská část. Paní Vomáčková to nějakým způsobem nabízí a 13 let se to nedokáže sejít. V tuto chvíli jediné, o co vás můžu požádat, je, abyste dali podnětu 65/2017 příležitost k novému řádnému jednání. Děkuji.