Metropolitní plán byl hlavním tématem letošního jara a počátku léta. Nadcházející volby odvádějí pozornost jiným směrem, ale připomeňme si, co se odehrává v zázemí tohoto zásadního projektu.

Odbor územního rozvoje obdržel velké množství připomínek, v řádu desítek tisíc, které se nyní evidují a třídí podle předem daných kritérií, což bude trvat zhruba do konce října 2018. Už nyní lze říct, že kritika plánu je skutečně velká a bude muset být přepracován. Hlavní výtky se týkají zejména zahušťování zástavby, regulace výšky budov – tedy možnosti stavět vyšší budovy než okolní stávající a úbytku parků.

Magistrát hl. m. Prahy a Institut pro plánování rozvoje (IPR) budou mít nyní zhruba dva roky na zpracování připomínek, poté představí novou upravenou verzi. Zhruba na konci roku 2020 se bude konat další veřejné projednávání a nový územní plán Prahy musí vstoupit v platnost nejpozději 1.1.2023.

Další informace v článku: