Aktuality

Automobilová doprava v ulici Doksanská

Ulice Doksanská je jedna z nejužších ulic v Dolních Chabrech. Přesto je každé všední ráno průjezdní tepnou pro automobily zejména ze Středočeského kraje.

Automobilová doprava v ulici Doksanská

Ulice Doksanská je jedna z nejužších ulic v Dolních Chabrech. Přesto je každé všední ráno průjezdní tepnou pro automobily zejména ze Středočeského kraje.

Zveřejnil(a) Barbora Floriánová dne Pondělí 10. září 2018

By |2018-09-14T00:36:44+02:0014. 9. 2018|Žádný komentář

Na deci s Bárou a Milanem

Přátelé, stavte se za námi ve čtvrtek, 30. 8., od 19:00 na deci dobrého vína ve vinotéce Mucho Gusto v Kobyliské ulici. Tentokrát se našeho pravidelného setkání zúčastní i Barbora Floriánová, kandidátka ODS na starostku v Dolních Chabrech.

Budeme se na Vás s Bárou těšit.

By |2018-08-27T16:55:32+02:0027. 8. 2018|Žádný komentář

Vyjádření Milana Golase k srpnovým událostem z roku 1968

Pokud někdo nestihl na Facebooku, může si Milana a pustit i zde.

 

Za každou historickou událostí jsou jména lidí a jejich osudy. Občas se vyplatí si ta jména připomenout. Ta dobrá, i ta špatná. Ona ta historie najednou dostane jiný rozměr.

Okupace Československa

Za každou historickou událostí jsou jména lidí a jejich osudy. Občas se vyplatí si ta jména připomenout. Ta dobrá, i ta špatná. Ona ta historie najednou dostane jiný rozměr.

Zveřejnil(a) Milan Golas, Dolní Chabry dne Úterý 21. srpna 2018

By |2018-08-27T16:49:24+02:0027. 8. 2018|Žádný komentář

Kauza Beranovka – ulice V Kratinách

Ulice V Kratinách a její pokračování je v Dolních Chabrech žhavé téma.

Toto sympatické propojení horní a dolní části Chaber je oázou pro místní procházky. V současné době, kdy Ústecká, Kobyliská, Na pěšině, Ládevská ani Žďárská neposkytují vhodný prostor ke klidné procházce, je tato panelová cesta svěžím závanem pro zelené a klidné propojení několika oblastí naší městské části. Naprosto nesouhlasím se současným zprůjezdněním Beranovky a k přivedení jakékoli další dopravy doprostoru kolem základní školy. Naopak, mám za to, že by  v této oblasti mělo dojít k vyšší kontrole dopravy.

Zúčastnila jsem se jako jediná zastupitelka Dolních Chaber všech jednání Magistrátuhl. m. Prahy o této kauze v posledních dvou letech a níže je takové malé shrnutí.

Poprvé jsem za záchranu Kratin vystoupila na jednání Zastupitelstva Magistrátu hl.města Prahy dne 27.4.2017. Toto jednání bylo v celé kauze zcela zásadní, neboť Magistrát měl k problému jen pohled z jedné strany a tedy by s velkou pravděpodobností změnu Beranovky schválil. Obeslala jsem nejdříve všechny magistrátní zastupitele samostatným dopisem s přílohami, aby pochopili důvody pro zachování stávající Beranovky, která vede kolem základní školy, a je důležitou klidovou komunikací. Tato aktivita přinesla své ovoce… Změna – Z 2844 –nebyla schválena. Tím však boj nekončil..

Další jednání se konalo 15.6.2017. Jednání o předchozích kauzách byla tak dlouhá, že problém ulice V Kratinách přišel na pořad jednání až kolem půlnoci. Pan starosta Malinaa pan Knobloch, kteříbyli najednání rovněž přítomni, vystoupilia hovořili pro změnu, tedy zprovoznění Beranovky.Já vystupovala samozřejmě proti prosazování této změny. Opět malý úspěch – změna nebyla schválena! Ale Z 2844 číhala ve spisech dál.

Sledovala jsem pozorně program ZHMP a na jednání zastupitelstva Magistrátu o Kratinách došlo letos, a to 14.6.2018.Za poslední rok si kauza získala větší pozornost, vznikly články a petice, Magistrát obesílalo hned několik  zastánců. Tentokrát se na jednání sešlo hned několik zastánců, pan starosta Malina byl rovněž přítomen, ale tentokrát se nejednalo vůbec, bod byl stažen z programu hned na počátku jednání zastupitelstva Magistrátu.

S politováním musím uvést, že za svá vystoupení ve prospěch Kratin na jednání Magistrátu jsem byla na našem chaberském zastupitelstvu i ve Zpravodaji hrubě napadána a urážena, několikrát mi byl vedením obce přednesen návrh na odstoupení z funkce zastupitelky Dolních Chaber. Důvody uváděné pro mé odstoupení jsou zcela nepravdivé, s úmyslem zdiskreditovat mou osobu. Moje opakovaná dobrá vůle tuto skutečnost smírně projednat byla vedením radnice odmítnuta naposledyletos 18.7.2018.

Jaká je situace ohledně Beranovky nyní?

Změna 2844 nebyla definitivně odmítnuta, stále existuje a jejího projednání se téměř jistě v následujících letech dočkáme. Beranovka je jako dopravní komunikace také zanesena v současném návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy.

Jsem od počátku svázána s touto kauzou, a zůstávám ve spojení s Magistrátem od prvního vystoupení a budu samozřejmě za zachování Beranovky bojovat až do konce. Stejně odhodlaně chci prosazovat další rozvoj v této části Chaber. Vidím zde velký potenciál pro krásný park a komunitní centrum, které by bylo dalším kamenem v budování svěží a funkční tváře Dolních Chaber pro všechny.

Vaše Bára

By |2018-08-27T16:42:39+02:0027. 8. 2018|2 komentáře

Co se nyní děje s Metropolitním plánem?

Metropolitní plán byl hlavním tématem letošního jara a počátku léta. Nadcházející volby odvádějí pozornost jiným směrem, ale připomeňme si, co se odehrává v zázemí tohoto zásadního projektu.

Odbor územního rozvoje obdržel velké množství připomínek, v řádu desítek tisíc, které se nyní evidují a třídí podle předem daných kritérií, což bude trvat zhruba do konce října 2018. Už nyní lze říct, že kritika plánu je skutečně velká a bude muset být přepracován. Hlavní výtky se týkají zejména zahušťování zástavby, regulace výšky budov – tedy možnosti stavět vyšší budovy než okolní stávající a úbytku parků.

Magistrát hl. m. Prahy a Institut pro plánování rozvoje (IPR) budou mít nyní zhruba dva roky na zpracování připomínek, poté představí novou upravenou verzi. Zhruba na konci roku 2020 se bude konat další veřejné projednávání a nový územní plán Prahy musí vstoupit v platnost nejpozději 1.1.2023.

Další informace v článku:

 

By |2018-08-27T16:37:49+02:0027. 8. 2018|Žádný komentář

Vyjádření Barbory Floriánové, leadera naší kandidátky, ke středečnímu zasedání zastupitelstva Dolních Chaber.

Jednání o připomínkách je zásadní událost tohoto léta, protože se jedná o zásadní budoucnost Dolních Chaber.

Ale není o čem psát dlouze. Zasedání zastupitelstva MČ Praha -Dolní Chabry bylo vlastně poměrně krátké. Když došlo na jednání o Metropolitním plánu, což byl hlavní důvod našeho jednání, bylo představeno 14 připomínek, které podává naše městská část, které byly zastupitelům oficiálně rozeslány den předtím.
Připomínky považuji obecně za velmi dobré, nicméně některé by si zasloužily širší diskuzi – tramvaj v Ústecké ulici, umístění parku, zarovnání pozemku – to jsou opravdu velmi důležité změny pro Dolní Chabry. Bylo na místě i zvážení dalších možných připomínek, uzávěrka jejich odeslání je až 26.7.2018, takže bylo možné ještě něco případně dodat či pozměnit. Bohužel dle Jednacího řádu našeho ZMČ zastupitelé po vyčerpání dvou přihlášení neměli možnost se dále vyjadřovat k připomínkám, což při počtu 14 připomínek skončilo prakticky u jednoho bodu.
Návrh, zda bychom toto pravidlo mohli pro dobro jednání uvolnit na větší počet příspěvků do diskuze, hlasováním neprošel.

Překvapivý byl i poslední bod jednání na závěr, o kterém jsme se dozvěděli až přímo na místě – schválení žádosti o úvěr na 15 milionů na školu, tedy vlastně dluh pro nové zastupitelstvo, ke kterému nemáme další informace.
Toť tedy z překvapivě krátkého letního zastupitelstva, kde se jednalo o budoucnosti Dolních Chaber.

Vaše Barbora Floriánová

By |2018-07-20T21:55:14+02:0020. 7. 2018|Žádný komentář

Hezké léto z Dolních Chaber od Barbory Floriánové

Třináct let stará kauza pozemku manželů Vomáčkových: nabídli Dolním Chabrům pozemek a MČ o něj nestojí! Nevěříte? Ani já nechtěla. 

Dne 14.6.2018 byla na zastupitelstvu magistrátu projednávána kauza manželů Vomáčkových, kteří Dolním Chabrům nabízejí několikahektarový pozemek zcela pro potřeby naší městské části. Na zbytku o stejné velikosti chtějí realizovat malebnou výstavbu domů a další infrastruktury. Tato nabídka je 13 let stará a naše současné zastupitelstvo jí nepodpořilo. Byla jsem na jednání magistrátu s paní Vomáčkovou až do půl druhé ráno, kdy bod přišel na řadu. Ano, můj projev nese stopy únavy a reaguje i na vyhrocenou atmosféru z jednání o předchozích bodech, ale myšlenka snad zůstala zachována.

Úryvek ze stenozápisu ze zasedání ZHMP ze dne 14.6.2018, podnět č. 65/2017, jednání o pozemku manželů Vomáčkových, vystoupení Barbory Floriánové

Ing. Barbora Floriánová: Dobrý večer, jsem  Vomáčkových, místních patriotů, kteří se rozhodli, že odmítnou nabídky developerů a na svém vlastním pozemku, resp. na jeho 2/3 (nyní již polovina, pozn. autorky), postaví vlastní projekt. Ten projekt je v příloze mailu, který jsem poslala. Teď ho tady nevidím. Tam byla příloha, kde bylo vidět, kde bude zástavba a kde bude poslední třetina, která je zajímavá tím, že ji manželé Vomáčkovi nabídli naší městské části, abychom si na ni postavili, cokoli budeme chtít podle naší potřeby.

To, co říkala kolegyně, platí v určitém ohledu i na naší městskou část. My totiž nevlastníme téměř žádné vlastní pozemky, jsme obklopeni poli, kde běhá spousta srnek a zajíců, ale my na ta pole nemůžeme chodit. Potom je tam taky Ďáblický háj, Čimický háj, který opticky vytváří zeleň, ale je plný bezdomovců, aspoň v okrajových částech, takže také to není přímo rekreační zóna ideál, a my nemáme vlastně žádný park, nemáme žádné sportoviště běžného sportovního klubu, už nemáme žádný prostor pro výstavbu hřiště pro děti.

Je to 13 let starý projekt. Naše městská část se změnou souhlasila v roce 2005, znovu v roce 2013, teď jsou tam vnitřní neshody, takže mlčí. A já chápu všechny výhrady odborníků, chápu, že to je v rozporu s ideou Metropolitního plánu jako takovou, ale my jsme okrajová městská část, jsou tam jiné principy.

Princip, který je teď, je ten, že my něco potřebujeme jako městská část. Paní Vomáčková to nějakým způsobem nabízí a 13 let se to nedokáže sejít. V tuto chvíli jediné, o co vás můžu požádat, je, abyste dali podnětu 65/2017 příležitost k novému řádnému jednání. Děkuji. 

By |2018-07-17T09:10:04+02:0017. 7. 2018|Žádný komentář

Parkování a modré zóny

By |2018-07-05T23:41:20+02:005. 7. 2018|Žádný komentář

Zemřela Dagmar Burešová, opravdová dáma české justice

Dagmar Burešová odešla ve věku 88 let.

Bývalá advokátka řady disidentů, první porevoluční ministryně spravedlnosti a předsedkyně České národní rady zemřela o víkendu v Praze po dlouhé nemoci. Její role v příběhu Jana Palacha je zvěčněná ve filmu Hořící Keř, doporučujeme shlédnout.

Více o Dagmar Burešové na Aktuálně.cz
By |2018-07-04T14:02:19+02:004. 7. 2018|Žádný komentář
Go to Top